célzott terápia - áttétek visszaszorítása - onkológiai kezelés - metasztázisok gátlása célzott terápia - áttétek visszaszorítása - onkológiai kezelés - metasztázisok gátlása

Aktuális Hírek

Klinikai laboratóriumi kutatókat képeznek Pécsen

A klinikai laboratóriumi diagnosztika (laboratóriumi medicina) az orvos- és egészségtudomány egyik leggyorsabban és legdinamikusabban fejlődő területe. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2011. szeptemberétől nappali és levelező munkarendben Klinikai laboratóriumi kutató egyetemi mesterképzést indít.

A mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klinikai kutatómunka általános és speciális szabályait, követelményeit és a gyakorlatban aktívan tudják művelni a klinikai kutatásokat. Végezni, szervezni és kontrollálni tudják a gyógyszeres és egyéb terápiás eljárások, illetve a diagnosztikai módszerek klinikai kipróbálását és evaluálását. Olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszer és laboratóriumi diagnosztikum kutatás területén bekapcsolódjanak a fejlesztő, gyártáselőkészítő munkába, illetve a gyártási technológiák kivitelezésébe. Képesek a tudomány új felismeréseinek befogadására és a folyamatos továbbképzésre. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A farmakológiai, az immunológiai, a fehérjekémiai és a DNS-vizsgálatokhoz kapcsolódó kutatások egyre inkább lehetővé teszik a betegségek patobiokémiájának és genetikájának részletes megismerését, felderítését, és ezekre alapozva lehetõség nyílik célirányos gyógyszerfejlesztésekre, új analitikai módszerek kidolgozására és új terápiák bevezetésére.

Kapcsolódó cikkek:
Egyre felkészültebbé válnak a patológusok
Patológiai vizsgálatok: mikroszkóp alatt a világ
Rák: a terápiákhoz beteget is választani kell
Rákkutatás a betegek részvételével (5.)
Gyógyszerfejlesztés: küzdelem az idővel